За колко време се осъществява продажбата на апартаменти?

За колко време се осъществява продажбата на апартаменти?

Покупко-продажбата на апартаменти отнема различен период от време, който зависи предимно от два фактора: наличието на необходимите документи за придвижване на сделките от една страна и начинът на изплащане на имота. Тук ще разгледаме по-подробно и двата фактора, за да добием по-ясна представа колко време трае покупко-продажбата на недвижима собственост.

Фактори, определящи колко бързо бихте могли да осъществите сделка за покупко-продажбата на апартаменти

Необходими документи

Ако имате налични всички необходими документи за изповядването на чиста и прозрачна сделка, тогава прехвърлянето на имота не трае дълго. Ако обаче документите не отговарят на необходимите условия, трябва или да се нанесат необходимите промени в документите и в собствеността на имота, или изповядването на сделката може да се забави за продължителен период от време. За да не се окаже, че не сте видели предварително за някакъв проблем в документите, трябва да се консултирате с нотариус или адвокат, които имат опит в тази област. По принцип няма срок за приключване на сделката, защото той ще зависи от изискванията, които двете страни поставят за осъществяване на покупко-продажбата.

Кои условия може да не са спазени в документите?

  • Имотът да е нанесен в кадастъра
  • Имотът да не е обвързан с тежести или искови молби
  • Продавачът да няма никакви непогасени публични задължения

Начин на изплащане на имота

Сделката за осъществяване продажбата на апартаменти се осъществява най-бързо, когато купувачът има на разположение цялата необходима сума за имота във вид на пари в брой. Ако тези пари са на разположение и необходимите документи са на лице, няма пречка сделката да бъде осъществена веднага.

При условие, че купувачът се налага да тегли кредит от банката, за да осъществи сделката, тя вероятно ще се забави в зависимост от подготовката, необходима на кредитополучателя и на банката за отпускане на кредита. Това проточване може да изисква около месец, но може да продължи и по-дълго в зависимост от това колко бързо се изпълнят на условията на банката.

Осъществяването на бърза покупко-продажба обикновено е свързана и с оферирането на по-ниска цена на имота. Ако желаете много бърза продажба на вашия апартамент, трябва да предложите цена, малко по-ниска от реалната пазарна оценка на такъв имот.